Aanmelding

De kandidaat - bewoner en/of doorverwijzer neemt contact op met Beschut Wonen Oostende-Westkust. In beide locaties is er een woonbegeleider verantwoordelijk voor de aanmeldingen en intakes. Voorafgaandelijk aan de officiële aanvraag, kan er steeds een kennismakingsgesprek aangevraagd worden. Met een presentatie wordt de werking van Beschut Wonen dan verder toegelicht. Op de vraag om een woning daadwerkelijk te bezoeken gaan we omwille van privacyredenen niet in.

Na dit eventuele en vrijblijvende kennismakingsgesprek dient er een intakebundel te worden ingevuld. Deze bestaat uit een psycho-sociaal luik in te vullen door de kandidaat-bewoner en/of de doorverwijzer en een medisch luik in te vullen door de behandelende psychiater. Daarna volgt er een intakegesprek met iemand van de woonbegeleiding en de verantwoordelijke psychiater. Indien de verwijzer of familieleden van de kandidaat aanwezig wil zijn bij deze gesprekken, dient dit op voorhand meegedeeld te worden. Zij kunnen dan achteraf bij het gesprek aansluiten.

Op de wekelijkse teamvergadering beslissen we tenslotte of de kandidaat-bewoner door onze dienst kan worden begeleid. Hierbij kijken we eveneens in welke woning we de kandidaat-bewoner het best zien functioneren. Elke woning heeft immers z'n eigen sfeer en gebruiken.

Het is mogelijk dat er binnen ons project geen plaats is. De kandidaat-bewoner komt dan op een wachtlijst terecht en wordt verwittigd van zodra de begeleiding van start kan gaan.

  • intakeverantwoordelijke locatie Oostende:  Oona Moeyaert
  • intakeverantwoordelijke locatie Veurne en Nieuwpoort:  Tine Maekelberg

Download hier onze intakebundel