Aanmelding

Iedere aanmelding voor De Passant loopt via de behandelende arts. Na het ontvangen van een medisch verslag/verwijsinfo van de psychiater, wordt er een afspraak vastgelegd voor een eerste gesprek. Tijdens dit gesprek wordt stil gestaan bij het functioneren en de behoeften op verschillende levensdomeinen zoals daginvulling, sociale contacten, organiseren en uitvoeren van het huishouden. Na bespreking in team volgt een adviesgesprek met de kandidaat bezoeker. Daarin wordt het weekprogramma besproken en de doelstellingen vastgelegd. Op dit moment worden ook praktische afspraken gemaakt rond inschakeling en frequentie van aanwezigheid.

Indien binnen De Passant geen passend antwoord kan gegeven worden, wordt gezorgd voor een gerichte doorverwijzing.

Verwijsverslag Passant.docx