Aanmelding

Wanneer iemand wordt aangemeld via een externe dienst (CGG, psychiater, Beschut Wonen...) wordt vooraf een schriftelijke vragenlijst opgestuurd. Pas als deze ingevuld werd teruggestuurd, wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Bij twijfel kan vooraf een kennismakingsgesprek plaatsvinden zodat een kandidaat een duidelijk beeld heeft van het weekprogramma en wat een deelname aan 'tAnder precies inhoudt.

Wanneer iemand zelf het initiatief neemt om deel te nemen aan 'tAnder, wordt onmiddellijk een intakegesprek gepland. Het intakegesprek is dan uitgebreid zodat het team een duidelijk zicht krijgt op de persoon en zijn/haar functioneren.

De intakes worden besproken op het teamoverleg. Na een positieve beslissing kan de bezoeker heel snel instappen.