Begeleiding

Naast huisvesting biedt een team van woonbegeleiders vooral 'zorg op maat'. Deze begeleiding gebeurt aan de hand van huisbezoeken. Minimum één huisbezoek per week, maximum drie. Verschillende aspecten van deze begeleiding zijn: individuele gesprekken, het samen op zoek gaan naar een zinvolle dagactiviteit, opvolgen administratie en financiën, stimuleren van sociale contacten, correcte medicatie-inname, ...

De individuele woonbegeleider en de bewoner formuleren samen de begeleidingsdoelen en werkpunten. Dit alles wordt vastgelegd in een begeleidingsplan dat door beiden wordt ondertekend als illustratie van het engagement dat beiden opnemen om tot maximale zelfstandigheid en herstel te komen.

De vaste begeleidingsmomenten situeren zich overdag en 's avonds. Daarnaast is er telefonische permanentie voorzien. Anders dan in een ziekenhuis is er dus geen 24u op 24u permanentie. 's Nachts en tijdens de weekends is er geen begeleiding aanwezig.

Tijdens het verblijf in Beschut Wonen Oostende-Westkust behoudt de bewoner het contact met een/zijn psychiater. De doelstelling van de woonbegeleiding en de psychiatrische behandeling worden op elkaar afgestemd. Als team worden we hierin ondersteund door Dr. Hellebuyck (locatie Oostende) en Dr. Kindts (locatie Veurne).

Wanneer dit wenselijk is streeft de begeleiding er ook naar het familiale en sociale netwerk rond de bewoner te herstellen en te versterken. In de begeleiding betrekken we dan ook zoveel mogelijk de personen of diensten die voor de bewoner belangrijk zijn.

Beschut Wonen is steeds een tussenstap. Zelfstandig wonen is daarbij telkens het doel. De gemiddelde verblijfsduur bedraagt zo'n 24 maanden. De duur van een begeleidingscontract is 1 jaar, na positieve evaluatie is dit per jaar verlengbaar.