Doelgroep

Beschut Wonen Oostende-Westkust richt zich tot mannen en vrouwen tussen 18 en 65 jaar die geen voltijdse of residentiële ziekenhuisbehandeling meer nodig hebben, maar die omwille van een psychiatrische en/of psychosociale problematiek, tijdelijk toch niet zelfstandig kunnen wonen. Als Beschut Wonen bieden wij huisvesting en begeleiding.

De moeilijkheden waar deze personen mee kampen, zijn vaak verschillend van aard: psychische problemen, eventueel in combinatie met fysische problemen, gebrek aan sociale contacten, financiële moeilijkheden, doelloosheid en eenzaamheid, ...

We verwachten dat de bewoners over een minimale graad van zelfstandigheid en zelfredzaamheid beschikken  - onderhoud kamer, persoonlijke hygiëne, bereiding maaltijden, ... -  of gemotiveerd zijn om deze vaardigheden met de nodige hulp verder te ontwikkelen. Op deze vlakken kan er eveneens beroep gedaan worden op externe diensten zoals het Wit Geel Kruis, Familiehulp, Poetshulp, ... De kandidaat bewoner moet vooral gemotiveerd zijn om bij te leren en begeleiding toe te laten. Ervaring leert dat er enkel dan voldoende kans is op slagen.

Tegenindicaties zijn een zware en actuele alcohol - of drugsproblematiek, risico op agressie en een ernstige lichamelijke of mentale handicap. Beschut Wonen Oostende - Westkust biedt geen crisisopvang. De voorwaarden kunnen dus als volgt worden samengevat:

  • 18 - 65 jaar
  • gestabiliseerd ziektebeeld
  • in behandeling bij psychiater
  • normaalbegaafd  IQ > 75
  • verslaving > 2 maand clean, nuchter
  • geen crisisopvang