Doelgroep

De Passant is een activiteitencentrum te Oostende voor volwassenen met psychiatrische of psychosociale problemen. De doelgroep ervaart moeilijkheden op één of meerdere levensdomeinen:

  • Sociaal geïsoleerd zijn
  • Onvoldoende zelf kunnen zorgen voor een zinvolle daginvulling en vaste dagstructuur
  • Het niet zelfstandig kunnen opnemen van vrijetijdsactiviteiten
  • Het moeilijk kunnen organiseren van huishoudelijke taken (koken, onderhoud, zelfzorg...)
  • Geen aansluiting vinden binnen het reguliere vrijetijdsaanbod in de regio

De Passant wil deze mensen ondersteunen in het herontdekken van hun capaciteiten en hun zoektocht naar nieuwe interesses, met het oog op het uitbouwen van een nieuwe hobby of zinvolle daginvulling.