Doelgroep

'tAnder is een activiteitencentrum te Veurne dat zich richt tot volwassenen met een psychiatrische problematiek en een min of meer gestabiliseerd ziektebeeld. De bezoekers blijven echter vaak gevoelig voor stress en herval, waardoor betaald werk moeilijk haalbaar is.

Het activiteitencentrum biedt de mogelijkheid om een zinvolle dagstructuur op te bouwen en sociale contacten uit te breiden.

Toelatingscriteria:

  • 18 jaar zijn op datum van aanmelding
  • Therapeutische opvolging bij een vaste behandelaar (psychiater, psycholoog, ...)
  • Voldoende motivatie om naar het activiteitencentrum te komen
  • Het doorlopen van de intakeprocedure