Doelstellingen

De Passant biedt activiteiten aan in groep, aangepast aan de persoonlijke noden. Naargelang de doelstellingen of interesses van de bezoeker kan zijn/haar programma variëren.

Mogelijke doelstellingen kunnen zijn:

  • Aanbieden van een vaste dagstructuur
  • Uitbouwen van een zinvolle tijdsinvulling
  • Creëren van de mogelijkheid tot sociaal contact
  • Ondersteunen van het dagelijks functioneren (koken, onderhoud, zelfzorg...)

Er wordt naar gestreefd om deze personen via activering maximaal een plaats in de samenleving te bezorgen.